Privrednim subjektima sa područja opštine Kotor Varoš besplatno nudimo usluge energetskog pregleda poslovnih prostora i izradu tehno-ekonomskog elaborata koji bi pokazao visinu investicije potrebne za rekonstrukciju rasvjete i vrijeme otplate takve investicije kroz ostvarene uštede.
Primarni cilj usluge jeste poboljšanje energetske efikasnosti i postojećih rješenja rasvjete poslovnog objekta, te procjena mogućih ušteda u troškovima rasvjete. Tačnije, konsultantske usluge bi obuhvatile sljedeće radove:

1. Detaljan pregled objekta (svih objekata) koji uključuje mjerenje dimenzija i dr. karakteristika prostorija (boja zidova, broj i pozicija prozora, način i vrijeme korištenja), te utvrđivanje namjene prostorija, zbog određivanja potreba za osvjetljenjem

2. Prikupljanje podataka o potrošnji električne energije uključuje prikupljanje računa za električnu energiju i informisanje o uslovima korištenja pojedine rasvjete tokom godine, popisivanje ispravnosti rasvjete

3. Izrada modela potrošnje električne energije na osnovu prikupljenih podataka. Analiza buduće potrošnje nakon zamjene postojećih izvora svjetla LED izvorima svjetla.

4. Proračun godišnjih ušteda električne energije podrazumijeva ekonomsku analizu opravdanosti investicije (vrijeme otplate investicije)

Konsultanti će na bazi dobijenih informacija te prikupljanjem podataka sa terena (mjerenje, skaliranje), analizirati postojeće stanje u privrednom subjektu, kao i planirane poslovne aktivnosti u budućem periodu. Definisaće se osnovne smjernice za realizaciju svake od pomenutih faza. Tokom realizacije svake faze, konsultanti će biti u konstantnoj komunikaciji sa direktorom ili drugom zaduženom osobom (putem telefona i e-maila), te će po potrebi prezentovati rezultate projekta (proračuna).
Ukoliko ste zainteresovani za ovakve usluge, molim Vas da nas kontaktirate putem telefona 065/641-746 ili na e-maila: predragtesic@opstinakv.com