KONTAKT

PREDRAG TEŠIĆ
diplomirani pravnik

Predrag Tešić, rođen 18.05.1974. godine u Jajcu, živi i radi u Kotor Varošu.

Radno iskustvo:
*U periodu od 1992. -1999.g. živio i radio u Beogradu. Najduže radio na poslovima šefa prodaje u preduzećima koja su se bavila veleprodajom i maloprodajom.
*Od 2000.g. do 2003.g. radio kao spoljni saradnik Balkan investment fonda na privatizaciji u RS, a potom i u Crnoj Gori.
*Od 2005.g do 2007.g., radio na poziciji direktora Javnog državnog preduzeća «Centar za kulturu i informisanje» Kotor Varoš.
*Od 2007.g. –2011.g. zaposlen u Hypo Alpe Adria Bank A.D. Banja Luka, na radnom mjestu voditelja poslovnice Kotor Varoš, ličnog bankara i kreditnog službenika.
*Od 2012.g. – 2016.g. zaposlen kao direktor preduzeća PST, d.o.o. Kotor Varoš
*Od 2017.g. imenovan na poziciju Načelnika odjeljenja za privredu Opštine Kotor Varoš
*Od oktobra 2017. Imenovan na poziciju direktora ALERK

Članstvo u stručnim tijelima:
-CEFE Trener (Competency based Economies trough Formation of Enterprise)
-Osnivač Društva lobista iz Republike Srpske
-Osnivač i organizator Međunarodnog sajma nekretnina i investicija – BLIRE
-Predsjednik UO Posrednici u prometu nekretnina

Rad u NVO sektoru:
– Od 2000.g. osnovao i predsjednik Udruženja građana «Centar mladih» Kotor Varoš. Implementirao projekte sljedećih donatora: USAID, UNICEF, UNDP, ADF (Američka agencija za razvoj), The Whalen family foundation, SDC (Švajcarska agencija za razvoj), GTZ (Njemačka agencija za razvoj), IBHI, IOMM (Međunarodna pravoslavna organizacija), CESVI (Italijanska korporacija NVO), CCI. Sprovodio projekte Vlade RS: Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Ministarstva lokalne uprave RS, Ministarstva obrazovanja i kulture RS, Ministarstva trgovine i turizma RS, Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS. Pohađao radionice pisanja projekata, lobiranja, javnog zagovaranja, menadžmenta ljudskih resursa (USAID, ADF, Malik-mzsg…);
– Od 2005.g.-2007.g. bio sportski direktor FK „Mladost“ Kotor Varoš, i član IO Područnog fudbalskog saveza RS;
– Od 2016.g. član IO Šahovskog saveza RS.

Kontakt Informacije

Adresa: 78220, Kotor Varoš, Cara Dušana bb

Telefon: +387 51 784 230

Email: predragtesic@opstinakv.com

Facebook: ALERK

Pišite nam!