KOTOR VAROŠ, 30. OKTOBRA – Opština Kotor Varoš će do kraja godine realizovati projekat “Sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i proširenja kanalizacione mreže” u vrijednosti od 4.000.000 KM.

Ukupno će biti zamijenjeno 20 kilometara podzemnih instalacija gradskog vodovoda u svim ulicama na području opštine.

Ovaj projekat kreiran je za potrebe građana i cilj je da obezbijedi dobar i kvalitetan izvor vode, te uredi kanalizacione sisteme“, ističe načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Povodom Krsne slave opštine Svetog Apostola i jevanđeliste Luke, on podsjeća da je prioritet izgradnja novog bloka Doma zdravlja, u kojem će biti smještena Hitna pomoć i dio porodične medicine, a sredstva za ovu namjenu obezbijedila je azerbejdžanska fondacija “Hajdar Alijev”.

Novi objekat, na površini od 850 metara kvadratnih, biće opremljen novom savremenom opremom i namještajem, a rok za završetak radova je decembar.

Uporedo sa izgradnjom novog objekta asfaltiraćemo i pristupni put do kraja godine, a za tu namjenu iz budžeta opštine izdvojeno je 95.229 KM“, precizirao je Sakan.

Pri kraju su radovi na asfaltiranju Ulice patrijarha Pavla u Novom Naselju sa oko 300 domaćinstava. Ukupna vrijednost radova je 198.000 KM, a dužina ulice koja će biti asfaltirana iznosi 370 metara. Po riječima Sakana osim postavljanja novog asfalta i novih trotoara, biće trajno riješen i problem kanalizacije padavina.

U okviru projekta sanacije štete od poplava vrijednog 976.800 KM uspješno je završena rekonstrukcija četiri mosta prema naseljima Kotor, Kruševo Brdo, Lauši i Šibovi, a sanirano je šest klizišta i propusta na području opštine.

Sredstva su obezbijeđena kreditnim zaduženjem opštine u iznosu od 1.140.000 KM, a iz budžetskih sredstava izdvojili smo 30.000 KM za rješevanje problema oborinske i fekalne kanalizacije u urbanom dijelu Kotor Varoša na desnoj obali rijeke Vrbanje“, govori Sakan.

On ističe da je stipendirano 130 studenata i đaka, a za tu namjenu iz budžeta opštine izdvojeno je 80.000 KM, dok je za zapošljavanje 14 pripravnika izdvojeno 100.000 KM. Sa Omladinskom bankom je potpisan dvogodišnji ugovor o realizaciji projekata u vrijednosti od 34.000 KM, a prevashodni cilj je da se poveća učešće mladih u razvoju lokalne zajednice.

20.000 KM budžetskih sredstava smo izdvojili za sedam projektnih prijedloga organizacija civilnog društva /OCD/ i sportskih organizacija“, dodaje Sakan i napominje da se za sportske kolektive izdvaja 80.000 KM na godišnjem nivou, kao i besplatno korištenje dvorane i kancelarija za rad svih sportskih klubova.

43 porodice sa područja opštine će biti podržane u okviru projekta “Pomoć povratnicima i raseljenim licima u šest odabranih opština/gradova kroz blisku saradnju sa lokalnim vlastima”.

U saradnji sa predstavnicima UNHCR-a i organizacije “Hilfswerk” (HVA) iz Austrije ekonomski ćemo osnažiti ugrožene porodice povratnika i raseljenih lica, te stvoriti preduslove za njihov lakši povratak i opstanak, a vrijednost projekta je oko 300.000 KM“, kaže Sakan.

Zahvaljujući programu Regionalnog stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica i Projektu rekonstrukcije stambenog fonda u opštinu Kotor Varoš će u ovoj i 2018. godini biti uloženo 2.600.000 KM.

Obnovićemo na području Kotor Varoša ukupno 69 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica srpske, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti“, naglašava Sakan.

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji sprovodi UNDP u BiH, otvoren je Društveni centar u Obodniku, rekonstruisan je Dom kulture u Maslovarama, uređeno igralište u Zabrđu, opremljena je prostorija za rad Mjesne zajednice Kotor Varoš, u toku su radovi na asfaltiranju puta u Kalamandama, a u pripremi je realizacija projekata Unapređenje bezbjednosti djece u saobraćaju u Obodniku i odvodnja oborinskih voda u Vrbanjcima.

Opština je u ovim projektima učestvovala sa 43.654 KM, a u toku su aktivnosti na realizaciji šest novih projektnih prijedloga za mjesne zajednice u vrijednosti 135.020 KM“, navodi Sakan i dodaje da je riječ opremanju prostorija i sanaciji krova Doma kulture u Maslovarama, postavljanju rasvjete u Grabovici, asfaltiranje puta u Zabrđu i Savićima, te izgradnja igrališta u Obodniku i na Ripištu.

U saradnji sa UDNP-om biće sanirana postojeća oštećenja na gradskom kupalištu “Bjeline” uz učešće opštine u iznosu od 43.843 KM, a do kraja godine završiće se asfaltiranje pristupnog puta prema Dječijem vrtiću i kino-sali.

Srestvima od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata biće izdvojeno oko 335.000 KM za asfaltiranje i modernizaciju puteva na području opštine, a zbog tenderske procedure koja je u toku radovi će početi na proljeće naredne godine.

Dio neutrošenih sredstava po završetku asfaltiranja Ulice patrijarha Pavla biće preusmjeren na asfaltiranje puta prema groblju u Raštanima i Dabovcima, kao i dio puta u nasenju Novo Selo.

U saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Srpske izgrađena je stambena zgrada sa 5 stanova ukupne vrijednosti 186.000 KM, od toga je opština snosila troškove zemljišta, infrastrukture i građevinske dozvole u iznosu od 37.000 KM, čime je obezbijeđen smještaj za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa statusom od prve do četvrte kategorije.

Počelo je asfaltiranje prve dionice puta Kotor Varoš – Kneževo u dužini od sedam kilometara, a završetak izgradnje ovog regionalnog puta će olakšati život stanovništvu dvije opštine i doprinijeti njihovom razvoju.

U planu je da naredne godine bude modernizovano tri kilometra M-4 puta u Kotor Varošu, odnosno postavljen novi asfalt, jer projekat sanacije i rekonstrukcije gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže ulazi u završnu fazu.